XTG UniModeller 1.1.0

stručný návod k použití

Program XTG UniModeller (univerzální modeller) slouží k modelování různých schémátek a diagramů. Není a nebude nijak zvlášť specializovaný (speciálně pro procesní modelování se připravuje nástroj XTG Process Modeller, pro datové modelování již existuje XTG Data Modeller).

Zatím se zde pracuje se třemi typy objektů: TEXT, NODE (uzel) a LINK (čára).

 • Pravé tlačítko myši nad každým objektem otevírá kontextové menu.
 • Dvojitým kliknutím (doubleclick) na každém objektu se otevře dialog s detailními informacemi a možnostmi nastavení vzhledu objektu.
  Objekt typu TEXT
 • Můžete mu nastavit libovolnou barvu a některý z připravených vnitřních tvarů (zatím 23 tvarů). Na výběr je také 9 variant zarovnání textu.
 • Pomocí pravého dolního růžku objektu můžete měnit jeho velikost.
 • Kontextové menu - Klonovat objekt - znamená vytvoření nového objektu se stejným vzhledem (barva, tvar, velikost). Šetří práci při vytváření více objektů stejného typu (stačí už jen přepsat text). V budoucnu k tomu budou sloužit třídy (classes).
  Objekt typu NODE (uzel)
 • Objekt NODE je malý čtvereček, který může sloužit např. jako uzel na lomené čáře nebo jako atribut nějakého objektu.
 • Můžete mu nastavit libovolnou barvu.
 • Můžete mu nastavit text, který se má zobrazovat na ploše, a pozici tohoto textu.
  Objekt typu LINK (čára)
 • Aktivní plochy pro doubleclick (vyvolání dialogu) a pro kontextové menu jsou v oblasti šipek (v blízkosti přípojného místa u objektu).
 • Čáře můžete nastavit různé symboly pro oba konce.
 • V dalších verzích bude možnost nastavení textu patřícího k čáře.
 • Přípojné body čar k objektům jsou automaticky přepočítávány podle vzájemné pozice objektů a počtu čar připojených k hraně objektu. (do dalších verzí uvažujeme o zavedení dalších typů čar, např. kolmé, obloukové (spline), s pevným přípojným bodem, ...)
 • Kontextové menu - Klonovat Link - znamená vytvoření nové čáry se stejnými vlastnostmi (symboly). I zde můžete použít SHIFT pro zapnutí režimu LINK, podobně jako při vkládání nového objektu LINK (viz níže).
  Vložení nového objektu
 • Pravé tlačítko myši kdekoli na pracovní ploše (mimo objekt) otevře kontextové menu plochy s nabídkou objektů.
 • Nový objekt typu TEXT a NODE se vloží na místě, kde bylo kliknuto myší při otevření meníčka.
 • Nový objekt LINK vložíte tak, že po výběru Nový LINK v kontextovém menu postupně kliknete na první a na druhý objekt, které mají být spojeny čárou.
 • Vkládání více čar najednou usnadní zapnutí režimu LINK. Při výběru položky Nový LINK držte klávesu SHIFT. U kurzoru myši se u šipky objeví nápis LINK, který indikuje režim LINK. Nyní vkládáte čáry pouze klikáním na objekty (na první a na druhý). Tento režim se zruší při kliknutí kamkoli pravým tlačítkem nebo při kliknutí do menu.

  Mazání objektů
 • Menu Úpravy - Smazat označené objekty: smaže označené objekty pouze z aktuálního submodelu (obdobně Smazat NEoznačené objekty)
 • Mazání jednoho objektu pomocí kontextového menu na objektu: Pokud se objekt vyskytuje ve více submodelech, dostaneme na výběr, jestli smazat pouze z aktuálního submodelu nebo ze všech.
  Submodely
 • Submodel chápeme jako pohled na určitou podmnožinu objektů celého modelu (celý model je uložený v jednom souboru .umm = UniModeller Model)
 • Seznam všech definovaných submodelů si můžeme zobrazit pomocí menu SubModel - Seznam submodelů. Jednoduchým kliknutím na řádku v seznamu submodelů se přepneme do vybraného submodelu.
 • Každý objekt se může vyskytovat ve více submodelech. V každém submodelu může mít jinou pozici, ale ostatní vlastnosti objektu (barva, text, velikost,...) zůstávají stejné ve všech submodelech. Pokud tedy u objektu změníte např. barvu, změna se projeví ve všech výskytech objektu v jiných submodelech.
 • Objekty je možné mezi submodely kopírovat a přesouvat (menu Úpravy)
 • Zkopírovat objekt do jiného submodelu znamená, že tentýž objekt se zobrazuje ve více submodelech, ale je to stále ten stejný objekt.
 • Podřízený submodel nějakého objektu vytvoříme pomocí kontextového menu (Vytvořit podřízený submodel) na objektu typu TEXT. V tu chvíli se v levém dolním rohu objektu objeví malá šipka, přes kterou se kliknutím dostaneme do podřízeného submodelu.
 • Nezávislý submodel nemá žádný nadřízený objekt (vytvoříme ho pomocí hlavního menu: SubModel - Nový submodel)
  Razítko modelu
 • Pro úpravu údajů použijte doubleclick nebo kontextové menu.
 • Ve spodní části razítka se zobrazuje název aktuálního submodelu.
 • Pokud je submodel podřízen nějakému objektu, zobrazuje se také identifikátor PARENT. Pomocí šipky v levém dolním rohu razítka se dostanete o úroveň výš.
  Různé:

 • Zarovnání: Označte skupinu objektů a zvolte některou z položek v menu Zarovnání. Nastavení nové pozice/velikosti objektů se provede podle objektu, se kterým se naposledy hýbalo (pokud je v označené skupině). Jinak se spočítá a nastaví průměrná pozice/velikost.
  Last modification: 2002-05-10

  Copyright © 2001-2008   XTG Systems